توضیحات

فروشنده محصولات غذایی -اسانس به صورت مایه و پودری در صنعت ابمیوه و کنسرو سازی هستم - روغن -ذرت - به صورت تناژ هستم . فروش اسید سیتریک خشک و ابدار در تناژ بالا چینی با کبفیت با انالیز موجود می باشد

تصاویر مرتبط و مدارک :