توضیحات

صاحب کسب و کار در حوزه کشاورزی و فعال در محصولات زارعی و گلخانه ای، باغی، شیلات و دام و طیور و نهاده ها و همچنین دوره های آموزشی آنلاین و خدمات بیمه محصولات کشاورزی میتوانیم با بازرگان های محترم و توزیع کننده گان همکاری خوبی داشته باشیم

تصاویر مرتبط و مدارک :