توضیحات

جعفری هستم مهندس کشاورزی و کسب و کار بنده کشاورزی و خرید و فروش محصولات کشاورزی میباشد. اهل شهر بهار استان همدان میباشم. سیب زمینی و سیر و موسیر مشاوره در زراعت به صورت رایگان خوشحال میشم به تمامی کشاورزان اراعه دهم

تصاویر مرتبط و مدارک :