توضیحات

شرکت دانیال پلاست کار خود را درزمینه سفره های یکبار مصرف ضخیم کارخودرا شروع کرده وبه امید خداوند تلاش براین است که محصولات دیگری همچن کیسه فریزر وزباله راشروع کنیم و با محصولات خوب و با کیفیت خدمت رسان عزیزان باشیم.

تصاویر مرتبط و مدارک :