توضیحات

علی حیدر محمودنژاد با بیش از 30 سال سابقه صادرات انواع خرما و پسته به کشورهای مختلف جهان. فروش عمده و صادرات خرما(زاهدی،مضافتی،کلوته،دشتستان،پیارم،عسلی،کبکاب و...)،پسته(اکبری،احمدآقایی،بادامی،فندقی،کله قوچی و مغزانواع پسته)،کلمپه،گردو،انجیر،ارده،انواع شیره و ...

تصاویر مرتبط و مدارک :