توضیحات

ایمان امیدی هستم از بازرگانی راد پردیس. پخش عمده خرمای مضافتی، زاهدی، رَبی در خراسان انجام میدیم. با توجه به کیفیت مورد نیاز مشتری محصول رو تامین میکنیم. تضمین شده محصول رو تحویل میدیم. شماره ثبت بازرگانی: ۳۶۸

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :