توضیحات

علی اصغر صالحی سن ۳۸ تولید کننده برنج و خرید فروش ادم امین و مورد اعتمادی هستم اینو تو عمل میگم تو کار برنج طارم هاشمی و شیرودی هستم شرایط کارمون نقدی میباشد و مطمنم ک بد یکبار خرید مشتری من میشوید در کارم صداقت و رو راستی میباشد شاد باشید

تصاویر مرتبط و مدارک :