توضیحات

این گروه تخصصی با هدف جهت دهی تولید کشاورزان براساس تقاضای بازار و عرضه مستقیم به مصرف کنندگان عمده جهت تنظیم بازار (تامین بذر، نشاو نهاده ها)مشاوره کشت،خرید و فروش گیاهان دارویی ایجاد شده. ادمین ( کارشناس کشاورزی ،کارشناس ارشد بازاریابی ):

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :