توضیحات

بسم اللهالرحمنالرحيم (انَّالله هُوَالرزاقٌ ذالقوةِالمتين) با سلام خرمای مضافتی ربی و کلوته درجه یک و درجه دو برای صادرات و مصرف داخلی درخدمتم مشتریان عزيز هستم همه نمونه کیفیت و رویت با سلیقه مشتری میباشد

تصاویر مرتبط و مدارک :