توضیحات

شرکت مدیربت صادرات و بازرگانی محصولات کشاورزی و فراورده های اولیه آن که از متخصصین و افراد با تجربه در امر تجارت خارجی تشکیل شده و بیشترین تمرکزخود را بر تامین محصولات اصیلی از کشاورزان قرار داده است.

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :