توضیحات

مجتبی جنگ فریب کشاورز سیر خشک ور جنوب شرق هرمزگان الان 5سالا که کشاورز سیر هستم و خداروشکر سیرم از کیفیت عالی و صادراتی برخورداره برداشت سر از اواخر فروردین شروع واسط اردیبهشت به پایان میرسه

تصاویر مرتبط و مدارک :