توضیحات

تولید کننده میوه کیوی تولید کننده برنج بدون واسطه و قیمت دسته اول کیوی در بسته بندی های مختلف ارائه میشود برنج در بسته های ۱۰ کیلویی ۲۰ کیلویی و ۴۰ کیلویی و...ارائه می شود برای اطلاعات زیاد با شماره تماس زیر تماس بگیرید:

تصاویر مرتبط و مدارک :