توضیحات

اینجانب منصور راستگو مدیر فروش شرکت آرکا بیک هستم. شرکت آرکا بیک تولید کننده ی مواد اولیه نان فانتزی و قنادی میباشد. بهبود دهنده ی نان، پودر کیک، کرمفیل، ژل کیک بخشی از تولیدات شرکت میباشد. آماده ی همکاری با توزیع کنندگان مواد اولیه هستیم.

تصاویر مرتبط و مدارک :