توضیحات

حوزه فعالیت اینجانب باغداری و فروشنده مستقیم بدون واسطه از باغات و تامین کننده نارنگی و پرتقال جنوب که از اواخر ماه آذر محصولات آماده برداشت و تا اوایل فروردین موجود میباشد و همچنین به شهرهای استان هرمزگان و استان های مجاور ارسال میگردد .

تصاویر مرتبط و مدارک :