توضیحات

فروشنده بهترین زعفران قاعنات هستم در تهران فعالیت میکنم و در بیشتر منطقه های تهران نماینده فروش حضوری دارم ؛همچنین سالهاست در خصوص فروش این محصول در بازار تهران نیز فعالیت دارم و کلا با فروش این محصول اشنایی کامل دارم

تصاویر مرتبط و مدارک :