توضیحات

گروه بازرگانی آکام تجارت رفسنجان با چندین سال تجربه در زمینه برداشت محصول پسته، ایجاد باغات کشاورزی و خرید مستقیم از کشاورزان توانسته ایم با ایجاد گام موثری در راستای حمایت از کشاورزان، حفاظت از محیط زیست برداریم. گروه های مشاوره در مراحل برداشت و ارائه محصولات ارگانیک به بازار، توجه مشتریان و خریداران به محصولات ما.

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :