توضیحات

سلام مصطفی غفوری هستم ، تولید کننده و کشاورز برنج اصیل ایرانی ، و صاحب برند (سبزکوفا) در مازندران شهر آمل و خطه خاصلخیز و برند (دابودشت) رسالت من : خلق ارزش با تولید یک محصول سالم، خالص و باکیفیت و حل مساله و دغدغه ، مصرف کنندگان و همکاران درستکار برای تهیه برنج خالص و سالم و با کیفیت ایرانی در واقعیت است ، نه نوشته های بر روی کیسه. (( اول خودمان و درونمان را خالص کنیم ، بعد گونی های برنج ))

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :