توضیحات

اکانمی میتز به منظور عرضه گوشت گوسفندی و گوساله به صورت عمده به واحد های صنفی فروشنده گوشت و مصرف کننده های عمده مانند رستوران ها به وجود آمده تا در اسرع وقت نیاز های مشتریان عزیز را فراهم کند و با قیمتی مناسب سود کسب و کار شما را به حد اکثر برساند

تصاویر مرتبط و مدارک :