توضیحات

شغل : کاسب بازاری ، کشاورزی تحصیلات: کارشناسی رشته روانشناسی حوزه فعالیت : جنوب کشور و ارسال بار به تمام نقاط کشور با طرز فکر کار آفرینی و اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانایی های داخلی و بومی سازی و ساختن هرچه بهتر ایران عزیز .

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :