توضیحات

سلام آمنه اشرف منصوری هستم... کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی... تولیدکننده و تامین کننده اسلایس لیموترش... کارشناس فنی شرکت کشاورزی یاس کشت... تامین و عرضه ی انواع کودهای باکیفیت خارجی... ارائه ی مشاوره و برنامه ی تغذیه ی گیاهی جهت محصولات کشاورزی...

تصاویر مرتبط و مدارک :