توضیحات

بازرگانی برنج شالیزار برادران یونسی بدون دخالت واسطه ویا شخص دیگری محصول برنج را از زمین کشاورزی تا درب منزلتان بدون واسطه تقدیم شما میگند 0تا100برنج زیر نظر بازرگانی برنج شالیزار میباشد درصورت هرگونه نارضایتی برگشت برنج باهزینه ما میباشد

تصاویر مرتبط و مدارک :