توضیحات

سلام من مژگان هوشمند هستم و با تامین کنندگان نهال خرما و خرما و فراورده های خرمایی در داخل کشور ارتباطات زیادی دارم و از 15 استان خرماخیز کشور میتوانم برای شمابهترین و ارزانترین رطب، خرما ،خمیر وشیره و قهوه هسته خرماو ارده وکنجد را فراهم کنم

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :