توضیحات

تامین انواع ماهی جنوب تازه ،قزل، سالمون قابلییت صید سفارشی قابلییت خون گبری بعد از صید پاکسازی فراوری طعم دهی قطعه بندی بسته بندی انجماد ساخت انواع غذا طعم دارشده نیمه اماده منجمد ارسال کل کشور و خارج از کشور

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :