توضیحات

بازرگانی سیس ثمره 9 سال فعالیت در عرصه های کشاورزی جنوب استان کرمان توانسته سهمی از این بازار با جلب رضایت مشتری کسب کند بازرگانی سیس با کادری مجرب و فعال و با داشتن سردخانه ای 2000 تنی در رستم اباد بم امنیت خاطری باشد برای رضایت مشتریهایش در تامین و کیفیت محصولات هم در زمینه خرما و وریته های کشاورزی جنوب استان کرمان

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :