سیر | سیر خشک دزفول

  • فروشنده ارش بهمنی
  • آدرس خوزستان - دزفول
  • مقدار موجودی 2000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توضیحات محصول

سیر خشک دزفول کیفت عالی


برای اطلاع از قیمت روز سیر خشک دزفول و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 2000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1 کیلوگرم

برای اطلاع از قیمت روز سیر خشک دزفول و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 2000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1 کیلوگرم

برای اطلاع از قیمت روز سیر خشک دزفول و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 2000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1 کیلوگرم

نظرات کاربران

جعفر حیدری

هرمزگان - بندرعباس

1 2 3 4 5

توحید شیرزاد

تهران - تهران

1 2 3 4 5