سیر | خشک و بذری

  • فروشنده مسعود مرادی مصباح
  • آدرس همدان - همدان
  • مقدار موجودی 4000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 4000 کیلوگرم
توضیحات محصول

سیرخشک وبزری


برای اطلاع از قیمت روز خشک وبزری و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : کلی فروخته میشود
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 4000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 4000 کیلوگرم

محصولات مسعود مرادی مصباح

نظرات کاربران