سیر | سیر قرمز

  • فروشنده اردا اکبری
  • آدرس اردبیل - پارس آباد
  • مقدار موجودی 12000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
توضیحات محصول

سیر قرمز سورت شده درجه یک دشت مغان درشت


برای اطلاع از قیمت روز سیر قرمز و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 12000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 2000 کیلوگرم

نظرات کاربران

احمد فرزاد فقیری

همدان - همدان

1 2 3 4 5

طیب حسینی

كردستان - بانه

1 2 3 4 5

یاسین توکل پور

اردبیل - پارس آباد

1 2 3 4 5