سیر سردخانه ای همدانی

  • فروشنده سهیل کمالی
  • آدرس فارس - شیراز
  • مقدار موجودی 30000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 30000 کیلوگرم
توضیحات

کیفیت بسیار عالی و سالم بدون جوانه در سبد 5 کیلویی


برای اطلاع از قیمت روز سیر سردخانه ای همدانی و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : بدون جوانه
میزان مرغوبیت و کیفیت ظاهری محصول ارایه شده : در حد عالی
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : سبد 5کیلویی
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 30000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 30000 کیلوگرم

محصولات سهیل کمالی

نظرات کاربران

مهران عسکری

فارس - شیراز

1 2 3 4 5

محمد زاجری

فارس - فیروزآباد

1 2 3 4 5

حسن گلستانی

اصفهان - نجف آباد

1 2 3 4 5