سیر همدان

  • فروشنده حسام کریمی
  • آدرس همدان - همدان
  • مقدار موجودی 50000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 50000 کیلوگرم
توضیحات

سیر صادراتی درجه همدان


برای اطلاع از قیمت روز سیر همدان و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 50000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 50000 کیلوگرم

محصولات حسام کریمی

نظرات کاربران

محمد رحیمی

كردستان - سنندج

1 2 3 4 5

فریبا روشنی بخش

هرمزگان - بندرعباس

1 2 3 4 5

جواگو هست

پدرام ممیپور

تهران - اسلام شهر

1 2 3 4 5

غلامحسین شبانی

اصفهان - اصفهان

1 2 3 4 5

رضا منیعات

خوزستان - شادگان

1 2 3 4 5

زود جواب دادن