سیر | بذر مغان

  • فروشنده طاهر خداپرست
  • آدرس اردبیل - پارس آباد
  • مقدار موجودی 100000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
توضیحات محصول

بهترین کیفیت در مزرعه


برای اطلاع از قیمت روز بذر مغان و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : تازه مزرعه
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : نقدی
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 100000000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 100000000 کیلوگرم

نظرات کاربران