سنگ ساختمانی | چینی نیریز

  • فروشنده ایوب بیگی
  • آدرس فارس - نی ریز
  • مقدار موجودی 10000 متر مربع
  • حداقل سفارش 100 متر مربع
توضیحات محصول

سنگ فرشی درشت در اندازهای مخلتف و درجه ممتاز.یک.دو.سه قیمت به صورت توافقی سنگ در هر درجه کاملا یک دست


برای اطلاع از قیمت روز چینی نیریز و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 10000 متر مربع
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 100 متر مربع

نظرات کاربران

یوسف حسینی

فارس - شیراز

1 2 3 4 5