خرما | شاهانی

  • فروشنده احمد خسروی
  • آدرس فارس - جهرم
  • مقدار موجودی 12000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 12000 کیلوگرم
توضیحات محصول


برای اطلاع از قیمت روز شاهانی و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : خرما امسال تمیز شده
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 12000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 12000 کیلوگرم

محصولات احمد خسروی

نظرات کاربران