انار | انار میخوش الک شیرین

  • فروشنده مصطفی رادمرد
  • آدرس مركزی - ساوه
  • مقدار موجودی 500000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
توضیحات محصول

بل بسته بندی در جه یک


برای اطلاع از قیمت روز انار میخوش الک شیرین و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : رنگ قرمز درجه یک
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : نقدی
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 500000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 2000 کیلوگرم

نظرات کاربران

علیرضا اسدی

مازندران - بهشهر

1 2 3 4 5