انار | انار ملس ربی

  • فروشنده آفاق امامی
  • آدرس گلستان - گرگان
  • مقدار موجودی 20000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
توضیحات محصول

سرکرد یکجا فروخته می شود


برای اطلاع از قیمت روز انار ملس ربی و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 20000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 10000 کیلوگرم

نظرات کاربران

رضا غفاریآل

خراسان رضوی - نیشابور

1 2 3 4 5