خرما | زاهدی دارم و سایر

  • فروشنده محمود کعبی
  • آدرس خوزستان - شادگان
  • مقدار موجودی 60000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 25000 کیلوگرم
توضیحات محصول

ازنخل به صندوق


برای اطلاع از قیمت روز زاهدی دارم و سایر و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 60000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 25000 کیلوگرم

نظرات کاربران

جمال فدایی

مازندران - آمل

1 2 3 4 5