خرما | مضافتی شاهانی گشخاب

  • فروشنده زهرا باقریباقریفت
  • آدرس فارس - لامرد
  • مقدار موجودی 2000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 100 کیلوگرم
توضیحات محصول


برای اطلاع از قیمت روز مضافتی ، شاهانی ، گشخاب و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 2000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 100 کیلوگرم

محصولات زهرا باقریباقریفت

نظرات کاربران