خرما | مضافتی و کلوته

  • فروشنده شیلا بازگیر
  • آدرس كرمان - قلعه گنج
  • مقدار موجودی 100000000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 500000 کیلوگرم
توضیحات محصول

خرما مضافتی و کلوته صادراتی درجه یک هم به صورت فله وهم به صورت بسته بندی موجود است م مضافتی مادر کارتن صادراتی میانگین بار از 7کیلو تا 7/5 کلوته به صورت درکارتن 5کیلوی و ده کیلویی موجود میباشد مضافتی فله هم موجود است در کارتن و5و 10 کیلویی موجود است


برای اطلاع از قیمت روز مضافتی و کلوته و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : به صورت نقد هر تناژ مورد نیاز باشه قابل تامین
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 1000000000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1000000000 کیلوگرم

نظرات کاربران

کریم نیسی

خوزستان - آبادان

1 2 3 4 5