خرما | مضافتی و کلوته

  • فروشنده غفور درستان
  • آدرس كرمان - بم
  • مقدار موجودی 1000000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 1000000 کیلوگرم
توضیحات محصول

سفارشات با هرنوع بسته بندی برای بازار داخل و خارج پذیرفته میشود....مضافتی و کلوته...محصول خرما هم از باغات درجه 1 بم و کلوته جیرفت میباشد


برای اطلاع از قیمت روز مضافتی و کلوته و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
نوع بسته بندی و وزن ارائه شده توسط فروشنده برای این محصول : بسته بندی و تهیه خرمای درجه 1 هم بازار داخل هم خارج
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : فروش نقدی و اقساط
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 1000000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1000000 کیلوگرم

نظرات کاربران

نیلوفر شیروانی

كرمان - بم

1 2 3 4 5

شهریار حسین زاده

تهران - تهران

1 2 3 4 5