خرما خاصویی

  • فروشنده سید باقر موسوی
  • آدرس مازندران - ساری
  • مقدار موجودی 2000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 200 کیلوگرم
توضیحات

کیفیت عالی


برای اطلاع از قیمت روز خرما خاصویی و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : عالی
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : چکی
مزیت این محصول نسبت به محصولات مشابه : قیمت بازار کیلویی70
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 2000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 200 کیلوگرم

محصولات سید باقر موسوی

نظرات کاربران

مسعود نظری

همدان - اسدآباد

1 2 3 4 5

مهدی تا

كردستان - سنندج

1 2 3 4 5

علی اسکندری

قزوین - قزوین

1 2 3 4 5