خرما مضافتی

  • فروشنده بارانا جهانی
  • آدرس تهران - تهران
  • مقدار موجودی 1500 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
توضیحات

رطب لوکس مضافتی 3رج باماهاوزن:700+-650


برای اطلاع از قیمت روز خرما مضافتی و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
نوع بسته بندی و وزن ارائه شده توسط فروشنده برای این محصول : کارتن 12تای ومیانگین وزن کارتن مادر بین 8تا8.500است
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : کارتونی فروخته میشود
میزان ماندگاری و شرایط نگهداری این محصول : دیخچال نگداری شود وتا یک سال تاریخ انقضا دارد
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 1500 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1000 کیلوگرم

محصولات بارانا جهانی

نظرات کاربران