انار | انار ساوه و شهرضا

  • فروشنده حسن شجاعی
  • آدرس اصفهان - اصفهان
  • مقدار موجودی 8000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 8000 کیلوگرم
توضیحات محصول

قیمت ارائه شده، بدون بسته بندی است . نوع انار ساوه و شهرضاست. در باغ ، انار سالم ، متوسط و اناره پاره وجود دارد و کل بار اعم از عالی، متوسط و ضعیف یکجا با یک قیمت فروخته میشود.


برای اطلاع از قیمت روز انار ساوه و شهرضا و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 8000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 8000 کیلوگرم

نظرات کاربران