خرما | خرما استعمران سایر

  • فروشنده باقر شاوردی
  • آدرس خوزستان - شادگان
  • مقدار موجودی 170000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 170000 کیلوگرم
توضیحات محصول

خرما ساير


برای اطلاع از قیمت روز خرما و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 170000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 170000 کیلوگرم

نظرات کاربران

حسنه باوی

خوزستان - اهواز

1 2 3 4 5

عادل انصاری

خوزستان - اهواز

1 2 3 4 5

امیر خدامرادي

كرمان - کرمان

1 2 3 4 5

هادي جرجندي

كرمان - بم

1 2 3 4 5

صالح حسینی

اصفهان - شهر رضا

1 2 3 4 5

مرتضی عباسی

خوزستان - آبادان

1 2 3 4 5