خرما | ساير سعمران استعمران

  • فروشنده عباس صالحي
  • آدرس خوزستان - آبادان
  • مقدار موجودی 250000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 20000 کیلوگرم
توضیحات محصول

با هسته وبي هسته وبسته بندي به سفارش مشتري انجام ميديم


برای اطلاع از قیمت روز ساير سعمران و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 250000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 20000 کیلوگرم

نظرات کاربران