خرما | پیارم مضافتی خاصوئی زاهدی گنتال شاهانی وغیره

  • فروشنده اسدالله حسن زاده
  • آدرس هرمزگان - حاجی آباد
  • مقدار موجودی 10000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 100000 کیلوگرم
توضیحات محصول

خرما فعلأموجودی کم دا رم ازمهرامسال هرچقدرکه توان خریدمشتری باشدمن اماده صادرات درمبدأبسته بندی انجام میدم می فرستم هرصادرکنندای خواست بامن کارکندبه قیمت کشاورزمی فرستم براش می خواهم دستم رایک صادرکنندای بگیردمنم باهاش همکاری میکنم درجم اوری


برای اطلاع از قیمت روز پیارم مضافتی خاصوئی زاهدی گنتال شاهانی وغیره و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : ماروزبرداشت مستقیم ازکشاورزمی خریم مرغوب ترین خرماهادراستان کابه عمل میادمی خواهم هم به نفعه کشاورزهمصادرکننده باشد
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 10000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 100000 کیلوگرم

نظرات کاربران