خرما | شاهانی و سایر

  • فروشنده امین خادمی
  • آدرس فارس - داراب
  • مقدار موجودی 10000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 5000 کیلوگرم
توضیحات محصول


برای اطلاع از قیمت روز شاهانی و سایر و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 10000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 5000 کیلوگرم

نظرات کاربران

زانیار روشنی

آذربایجان غربی - مهاباد

1 2 3 4 5