نبات | نبات ویژه زعفرانی

  • فروشنده حسین فرقدانی
  • آدرس مركزی - خمین
  • مقدار موجودی 500 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 50 کیلوگرم
توضیحات محصول


برای اطلاع از قیمت روز نبات ویژه زعفرانی و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 500 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 50 کیلوگرم

نظرات کاربران

امین قربانی

البرز - کرج

1 2 3 4 5

نوشین زرین قلمی

البرز - کرج

1 2 3 4 5

سینا سارانی

سیستان و بلوچستان - زابل

1 2 3 4 5

رصا اوکب

خراسان شمالی - شیروان

1 2 3 4 5