پیلو پک

  • فروشنده حسین فرقدانی
  • آدرس مركزی - خمین
  • مقدار موجودی 10000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 200 کیلوگرم
توضیحات


برای اطلاع از قیمت روز پیلو پک و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 10000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 200 کیلوگرم

نظرات کاربران

نوشین زرین قلمی

البرز - کرج

1 2 3 4 5

سینا سارانی

سیستان و بلوچستان - زابل

1 2 3 4 5

رصا اوکب

خراسان شمالی - شیروان

1 2 3 4 5