ماهی کپور وصوف

  • فروشنده حسین شیخکانلو
  • آدرس آذربایجان غربی - ماکو
  • مقدار موجودی 200000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
توضیحات

تازه وطبیعی لطفا بالاتراز چند تن بخواهید


برای اطلاع از قیمت روز ماهی کپور وصوف و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : سالم بدون نیم سوز
اندازه یا ابعاد محصول : از 500گرم تاچند کیلو
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : نقدی
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 200000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 2000 کیلوگرم

محصولات حسین شیخکانلو

نظرات کاربران

محمد علی رضاسی

آذربایجان غربی - ماکو

1 2 3 4 5

ناصر آبادان

خوزستان - آبادان

1 2 3 4 5

محمد صنعانی

كرمانشاه - پاوه

1 2 3 4 5

حسین علیقلیان

اصفهان - اصفهان

1 2 3 4 5

ابوالفضل کنج کاو

آذربایجان غربی - ماکو

1 2 3 4 5

ساحل آرامش

فارس - شیراز

1 2 3 4 5