گوگرد | گوگرد

  • فروشنده یونس خلوصی
  • آدرس خوزستان - اهواز
  • مقدار موجودی 15000000 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 10000000 کیلوگرم
توضیحات محصول

حداقل سفارش 10 هزار تن میباشد


برای اطلاع از قیمت روز گوگرد و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 15000000 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 10000000 کیلوگرم

نظرات کاربران

حمید ارجمندیان

قم - قم

1 2 3 4 5

محمود باوی

خوزستان - اهواز

1 2 3 4 5

سعید اخلاقی

یزد - یزد

1 2 3 4 5

آکبر طاهری

البرز - کرج

1 2 3 4 5

عیسی کرملاچعب

خوزستان - اهواز

1 2 3 4 5

محمد خلیلی

لرستان - ازنا

1 2 3 4 5

میلاد محمدی

لرستان - الیگودرز

1 2 3 4 5