زعفران | سرگل شبه ممتاز

  • فروشنده عبدالقادر امام زهی
  • آدرس كرمان - زرند
  • مقدار موجودی 50 کیلوگرم
  • حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توضیحات محصول

محصول زمین های خودمان است. بسته بندی به صورت شیک و زیبا نداریم بسته بندی معمولی. حداقل میزان سفارش یک کیلوگرم است


برای اطلاع از قیمت روز سرگل شبه ممتاز و خرید مستقیم پیام ارسال کنید.
شرایط پرداخت پول در معامله طبق نظر فروشنده برای فروش این محصول : به صورت نقد
میزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : محصول را بدون واسطه و از خود کشاورز میخرید
مقدار موجودی آماده فروش برای این محصول : 50 کیلوگرم
حداقل مقدار فروش این محصول توسط فروشنده در یک معامله : 1 کیلوگرم

محصولات عبدالقادر امام زهی

نظرات کاربران